Текстильний шал


Текстильний шал

Маючи на метi стимуляцiю образного та технологiчного пошуку в українському авторському текстилi бiєнале “Текстильний шал” й надалi проголошує прiоритетними нетрадицiйнi матерiали, технiки, новi форми художньої виразностi.

Програма “Текстильного шалу” передбачає створення унiкальних текстильних творiв, в котрих би був присутнiй хоча б один зi згаданих чинникiв.

Темою бiєнале є людина.